Вівторок, 05 грудня 2023 07:08

Наш подарунок

Колектив ліцею продовжує підтримувати започатковану власну традицію: спеціальні донати для ЗСУ на свята. На свій день народження ліцей зробив собі такий  подарунок.

Зібрані кошти у сумі 14800 грн (8800 грн – зібрали працівники ліцею, 1000 грн – подарувала родина Марини та Анатолія  Сидоренків, 5000 грн – Піклувальна рада ліцею) були порівну розподілені та віддані у два потужні волонтерські центри міста – Покровську та Всіхсвятську церкви.

 У Покровському храмі  наші кошти вже було використано на  придбання автономного обігрівача – трішки нашого тепла в зимові морози  для хлопців «на нулі». У церкві Всіх святих гроші додано до збору на тепловізор.

Єдиним фронтом до перемоги! Із Міжнародним днем волонтера!

Четвер, 23 листопада 2023 21:11

Надзвичайний світ природи

Чи можуть бути природничі науки захоплюючими? 

Саме цій темі був присвячений позакласний захід "Турнір Юні природодослідники", проведений 23 листопада учителями Гавій В. М. та Мазур Н. П. Учні 9-их класів шкіл міста, які побували на ньому, отримали багато позитивних емоцій, розширили свій кругозір і ще раз усвідомили значення природничих наук у житті людини.

Головними дієвими особами заходу були ліцеїсти першого курсу природничого класу, які об'єднались у три команди. Вони  мали можливість презентувати себе у ролі доповідача, рецензента та опонента. Цікавими та різноманітними були їх виступи. Зокрема, вони відповідали на запитання: 'Чи існують реальні прототипи у природі схожі на міфічних істот («Перевертні»)?; як би змінились  різноманітність, фізичні та хімічні властивості основних класів органічних сполук, якщо для атома Карбону були можливі тільки стани  sp– та sp2 – гібридизації («Плоска органіка»)?;чи можна дати біологічне пояснення особливостям інтелекту блондинок («Блондинки»)?

Переможцями у номінаціях "Кращий доповідач" стала Ганжа Анастасія, 'Кращий рецензент" – Гомоляко Андрій, "Кращий опонент" – Гуцаленко Валерія. Цікавими і непередбачуваними були змагання між командами. За результатами змагань третє місце виборола команда «Сонечко», друге місце – «Веселі карбони», а переможцями стали «Гібридизовані карбончики».  Сподіваємося, що цей захід підсилив інтерес учнів шкіл міста до вивчення природничих наук. 

До нових зустрічей!

Учитель географії Шовкун Т.М.

Четвер, 23 листопада 2023 19:07

Destination: the UK

Якщо ти розмовляєш з людиною мовою, яку вона розуміє, ти говориш з її головою. Якщо ти розмовляєш з людиною її рідною мовою, то ти говориш з її серцем.

Нельсон Мандела

 

Вважається, що вивчати іноземну мову, а особливо англійську, дуже важко. Але учні Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя руйнують стереотипи. У стінах навчального закладу було проведено гру-подорож “Destination: the UK”. Учителі англійської мови Ганна Філь та Надія Шеплякова підготували для першокурсників цікаві конкурси та вікторини про Велику Британію, а саме: про її культуру, традиції, відомих людей та інші аспекти.

«Подорожували» ліцеїсти до омріяної країни не поодинці, а зі своїми друзями, так як працювали в командах. Дух суперництва ще більше заряджав учнів запалом та ентузіазмом, щоби дати правильну відповідь та не підвести своїх товаришів. Активності учасників сприяли також використання інтерактивних технологій та актуальність тем обговорення. Угадуючи той чи інший фільм або відому особистість, учні не лише удосконалювали своє мовлення англійською, але й отримували задоволення від розмов про те, що їм подобається.

Наприкінці гри здобувачі освіти відчули себе справжніми британцями, поринувши в атмосферу традиції чаювання. Насолоджуючись чаєм із печивом, ліцеїсти ділились своїми враженнями та емоціями від віртуальної подорожі.

 

Учителі англійської мови Вікторія Мохір та Наталія Орленко

 

У цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров'я нації» поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров'я населення засобами фізичної культури й спорту, формування у громадян України потребу у фізичному самовдосконаленні.         

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна економічна криза, військові дії активізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного й соціального здоров'я підростаючого покоління. Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя, гармонізації їхніх взаємин з довкіллям.

Актуальним залишаються питання оцінювання досягнень учнів на уроках.  З метою формування позитивного ставлення учнів до занять  та підвищення рівня їхньої рухової активності, оцінювання навчальних досягнень має бути особистісно-зорієнтованим за допомогою відповідних систем оцінювання.

Оскільки сьогодні урок фізичної культури має бути спрямованим на оздоровлення, оцінювання передбачає врахування насамперед особистих досягнень учнів протягом семестру та навчального року; систематичні відвідування ними уроків; активності роботи на уроках фізичної культури; зайнятості в позаурочний час у спортивних секціях, святах, конкурсах; участі у змаганнях шкільного, районного, міського, республіканського рівнів. Щоб максимально врахувати відповідність навчальних досягнень окремого учня вищезазначеним критеріям, учителю варто застосовувати різноманітні системи нарахування бонусних балів. Зазначимо, що освітній заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з  місцевими органами управління освітою.

Відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 № 329 до інших систем оцінювання може належати рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для учнів:

-       підвищення мотивації;

-       розширення індивідуальних можливостей;

-       підвищення об’єктивності оцінювання;

-       градація значущості балів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

  1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

  2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

  3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

  4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблені для кожного року вивчення. Контрольні нормативи є орієнтовними.

Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08. № 371.

 Отже, кожен учень може отримати накопичувальну кількість балів за рахунок виконання навчальних нормативів, наприклад 7 чи 8 балів та певну бонусну кількість балів завдяки особистим досягненням, систематичності, активній роботі під час навчального процесу, зайнятості у спортивних гуртках , секціях та участі в змаганнях різних рівнів. Відповідно до такої системи критеріїв оцінювання учитель може виставити тематичну оцінку вище, враховуючи не лише оцінки за виконання нормативів, а й вищезазначені показники (бонусні бали). Особливу увагу при оцінюванні досягнень учнів слід приділити особистим досягненням учнів протягом навчального року. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на  певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку на 1 – 2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами.

 У підготовчій медичній групі засвоєння програмного матеріалу має бути поступовим процесом і проводитися за умови виключення окремих рухових дій та вправ, що пов’язані з обмеженням максимального фізичного навантаження учнів. Оцінювання має проводитися диференційовано. Суть такого підходу полягає в тому, що учні підготовчої групи отримують бали на уроці за теоретичні знання, правильне технічне виконання рухових дій, ступінь сприйняття набутих умінь і навичок.

Учні, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи, обов’язково повинні відвідувати основні уроки фізичної культури і виконувати щадний руховий  режим та не протипоказані їм вправи. Оцінювання таких учнів за урок, тематичну, семестр, навчальний рік повинно мати категорію «зараховано».

Боровик В.В., Руденко О.М., учителі фізичної культури

В системі загальної середньої освіти України останнім часом відбуваються певні зміни в контекст і запровадження компетентнісного підходу. Зокрема, у навчальних програмах з багатьох предметів компетентнісний підхід декларується  системоутворюючим.

Зазначимо, що формування ключових та предметних компетентностей учнів на даний час є проблемним завданням загальної середньої освіти, оскільки пов’язане з необхідністю долати суперечність між існуючим “предметоцентризмом“ та спрямованістю компетентнісного підходу  на розв’язування життєвих  проблем  комплексного  міжпредметного  характеру.

В сучасній педагогічній науці  однією з провідних ідей в напрямку подолання  означеної проблеми стала ідея запровадження  інтегративного підходу як однієї з умов реалізації компетентнісного.

Аналіз публікацій  останнього часу  дає підстави стверджувати, що серед дослідників по-перше: не існує єдиної точки зору як щодо самого поняття інтегративного підходу, так  і щодо шляхів його реалізації; по-друге:  поняття інтегративного підходу має  глибокий зміст і його слід розглядати в усіх його проявах одночасно, зокрема:

-         інтеграцію освітніх задач загальної середньої, професійної середньої та вищої освіти;

-         інтеграцію змісту природничих наук;

-         міжпредметну та внутрішньо предметну  інтеграцію природничих знань, умінь та навичок ;

-         інтеграцію природничої освіти на різних рівнях;

-         інтеграцію природничих наук та виробництва.

Відповідно, проблема реалізації інтегративного підходу в загальній середній освіті складна і на даний час не має розв’язання навіть на теоретичному рівні.  Особливо гострою вона є для профільної освіти, де існує суперечність між необхідністю виконання «Державного стандарту повної загальної середньої освіти» та  досягненням найвищих результатів навчання з профільних дисциплін.

Очевидно, що повноцінно подолати цю проблему на рівні навчального закладу неможливо, але певні кроки у цьому напрямку можуть бути досить результативними.

Наприклад,  педагогічна практика дає підстави для висновку, що дієвим інтегратором  для предметів природничого циклу є  спільні  теми та відповідні завдання, які пов’язані з необхідністю розв’язання  нагальних пізнавальних, наукових, виробничих чи, навіть, побутових проблем.

Одним із ефективних шляхів реалізації інтегративного підходу  в   навчанні природничих наук, зокрема фізики,  є запровадження  елементів STEM освіти.

Широкі інтегративні можливості  STEM освіти закладені і в змісті, і в формах, і в методах навчання  дисциплін  природничо-наукового циклів. Найчастіше в педагогічних виданнях розглядаються  шляхи  інтеграції  в процесі організації проєктної діяльності учнів,  тоді як на розв’язання  проблеми має бути спрямована вся повсякденна навчальна діяльність учителів навчального закладу.

Наприклад, програмна  лабораторна робота з фізики у 10 класі «Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму», щонайменше, вимагає застосування знань з відповідних розділів фізики, хімії, біології, математики, уміння читати електричні схеми, збирати електричні кола, працювати  з вимірювальними приладами тощо.  Для обробки результатів лабораторної роботи може бути залучена комп’ютерна техніка.

Замість висновків в кінці роботи слід запропонувати  учням запитання та завдання,  відповіді на які не можливо сформулювати без  актуалізації знань з фізики, хімії, біології, математики:

  1. Який принцип дії гальванічного елемента ?

  2. Дві однакові батареї гальванічних елементів мають майже однакову ЕРС = 4.5В, але одна з них може живити електричну лампу, а інша – ні. Чому? Які відбулися хімічні процеси в неробочій батареї?

  3. Чому доторкання до провідників стандартної мережі U= 220 В  є смертельно небезпечним, а доторкання до кондукторів електрофорної машини, де напруга U =100000В неприємне, але цілком безпечне.

  4. При якій напрузі «пробивається» епітелій шкіри людини?

  5. Чому опір тіла людини не є сталим?

Отже, незважаючи на складність і неоднозначність проблеми, процес пошуку шляхів реалізації інтегративного підходу в повній загальній середній освіті має  продовжуватися. Накопичення педагогічного досвіду неодмінно створить підґрунтя для нових педагогічних теорій та практичного удосконалення системи освіти у цілому.

Закалюжний Віктор, учитель фізики

Вівторок, 21 листопада 2023 09:01

Вірю в майбутнє твоє, Україно!

Протягом жовтня в Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя був проведений Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під назвою "Вірю в майбутнє твоє, Україно!" У рамках заходу бібліотекарем ліцею було оформлено тематичну полицю зі зразків публіцистичної літератури "Українська держава та її національна символіка", а також оформлено бібліотечний плакат "Люби Україну не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя!"До Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек активно долучилися й ліцеїсти. Учні 1 курсу математичного, історичного, природничого та лінгвістичного класів, а також 2 курсу математичного А, математичного Б, природничого, історичного та лінгвістичного класів створили патріотичні малюнки, інформаційні листівки та есе для творчої мозаїки "Україна починається з тебе!" Літературний перфоманс віршів, авторської прози, пісень та хореографічних постановок подарували учні 1 курсу історичного та 2 курсу природничого й математичного А класів. До Дня української писемності та мови ученицею 2 курсу математичного А класу був "складений" бібліопазл із визначних фактів та подій історії української писемності. Учні 2 курсу природничого класу провели годину спілкування "Вірю в майбутнє твоє, Україно", а математики А запросили до літературної кав'ярні, де "щасливі люди читають книжки і п'ють каву". Проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек завершилося цінним подарунком книжок від учнів 1 курсу математичного та 2 курсу математичного А класу. Щиро дякую ліцеїстам та класним керівникам за активну участь, неймовірну творчість, а найголовніше за те, що кожна робота була здійснена з Україною в серці!

Тетяна ДАНИШ, бібліотекар

Вівторок, 21 листопада 2023 08:48

«Вільні, аби бути гідними!»

Сьогодні в історії нашого незламного українського народу визначна дата - День Гідності й Свободи! Для кожного українця це не просто слова. Це символи, цінності, шлях, яким віками йшла українська нація! Це те, за що боремося й захищаємо. Скільки б випробувань не було на цьому шляху, ми не можемо повернутися назад, відступити чи опустити руки, бо лише ми – ВІЛЬНІ й ГІДНІ творити майбутнє!!!

Марина БУРЛЬОВА та учні 2 курсу математичного А класу

Олена Радченко, педагог-організатор

Понеділок, 20 листопада 2023 20:36

ЕСТЕТИКА ТЕКСТУ – ЕСТЕТИКА ВИСТУПУ

Ніжне сонце шле останнє проміння на землю, обіймаючи й голублячи її. Вечір. Тиша. Вогонь у грубці так приємно зігріває. Мама поруч, я чую її запах, вона гойдає мене на лагідних, турботливих руках. Такий приємний і щемливий спогад…

Спогади… Спогади… Спогади…

А яким би було наше життя без них? Саме з такого запитання розпочалося заняття з української мови для учнів першого курсу історичного класу Ніжинського ліцею. Ірина Русланівна, учитель мови, звернула увагу дітей на ряд зображень на слайді, і ліцеїсти поринули в спогади: море, казкова весна, чаклунка-осінь, ніжні сніжинки, гомінка веселка.

Досить загадковий початок пари налаштував дітей на щиру й відверту роботу. Тема заняття «Естетика тексту. Написання тексту для виступу. Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок» є на сьогодні актуальною та важливою, оскільки сформовані уміння й навички дадуть учням змогу не лише правильно, чітко, лаконічно висловлювати власну позицію, але й вишукано, витончено, виразно репрезентувати думки, ефективно комунікувати з аудиторією, підвищувати силу впливу словом на слухачів.

Здобувачі освіти, уважно прослухавши теоретичний матеріал, давали обґрунтовані відповіді на запитання вчителя про типи, ознаки й функції тексту, підтверджуючи все прикладами. Кожен виступ учня вирізнявся з-поміж інших своїми специфічними тропами, фігурами, вставними конструкціями, особливістю вимови, жестами, мімікою, що, безперечно, й маніфестує естетику висловлення.

Опанувавши теоретичний матеріал, учні й учитель занурилися в практичне його застосування. Зацікавлення ліцеїстів викликав відеоролик з виступом оратора, що дав змогу їм дослідити міміку, жести, засоби комічного, мовне багатство ритора. Аналізуючи відповіді учнів, учитель робила конкретні зауваження щодо виконаної роботи.

Набуті знання учні спробували застосувати й в іншому завданні –дискусії на тему «Що потрібно слухати: розум чи серце?». Після короткого обговорення зазначеної проблеми ліцеїсти почали дискутувати, дотримуючись усіх правил ведення такої суперечки: думки були різні, але цікаві. Тож розум чи серце має бути орієнтиром?

А ви як гадаєте ???

 

Тетяна Даньшина,

Олена Петрик

Понеділок, 20 листопада 2023 08:13

Подарунок бібліотеці

Відомий письменник і філософ Д. Дідро якось сказав: "Люди перестають мислити, коли перестають читати!" У цих словах, дійсно, є сенс, адже читаючи, людина тренує мозок, постійно тримає його в тонусі. Саме так роблять і наші ліцеїсти. Незважаючи на те, що в умовах сьогодення молодь не уявляє свого життя без гаджетів, книги не втратили своєї актуальності. У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек учні 1 курсу математичного та 2 курсу математичного А класів вкотре поповнили бібліотечний фонд ліцею цікавими, пізнавальними зразками сучасної художньої та публіцистичної літератури. Кожен примірник знайшов своє почесне місце на книжковій полиці, а бібліотека перетворилася на кімнату, у якій переплітаються минуле, теперішнє й майбутнє.

Тетяна ДАНИШ, бібліотекар

Web Analytics
monarchy-univalent