Поради ліцеїстам


Як готуватисядо усного виступу

&Визначте мету виступу.

&Визначте тему,основну думку.

&Підберіть потрібний матеріал.

&Складіть план.

&Зробіть пробний виступ перед дзеркалом, слідкуючиза тоном,гучністю голосу.

&Попросітького-небудьз вашихдрузів послухати вас.

&Використайте магнітофон: прослуховування запису допоможе вам вдосконалити виступ.

 

Як підготуватися до виразногочитання тексту

&Уважно прочитайте текст, уявіть собі те, про що в ньомуйдеться.

&Визначте тему, основну думку, основний тон висловлювання.

&Подумайте, з якою метою ви читатимете цей текст.

&Підкресліть найважливіші у змісті слова.

&Визначте паузи.

&Продумайте, як ви можете використати інші засоби виразності усного мовлення: темп мови, гучність голосу.

 

Як скласти план до тексту

&Прочитайте текст, з’ясуйте значення незрозумілих слів.

&Визначте тему та основну думку.

&Поділіть текст на смислові частини, дайте їм заголовки.

&Напишіть «чорновий» варіант плану. Порівняйте його з текстом. Простежте, чи все головне знайшло відображення в плані,чи відображає він тему й основну думку.

&Перевірте, чиможна за цим планом переказати текст.

&Охайно перепишіть у досконалений варіант плану.

 

Як вести щоденникчитання

&Прочитавши книгу, подумайте над її змістом.

&Запиши в щоденник автора, назву книги.

&Коротко напиши, про що говориться в ній, хто головний герой.

&Напиши, хто з дійових осіб тобі найбільше сподобався і чому.

&Подумай, чого вчить ця книга.

 

Як читати книжку

&Читати треба уважно, вдумливо.

&Спочатку подивися титульну сторінку книги, де дізнаєшся прізвище автора, назву книги, де і коли вона видана.

&Пояснення невідомих слів знайди в словникуенциклопедії.

&Щоб краще розуміти книгу, читай передмову: вона розповість багато про автора і його книгу. 

&Не пропускай у книзі описів природи, інтер’єру, що оточує героїв.

Web Analytics
monarchy-univalent