Учнівський парламент

 • Ліцейське самоврядування – добровільне об’єднання ліцеїстів, що формується шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх класів на загальних зборах.

  Головним завданням ліцейського самоврядування є формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

  Виконавчим органом ліцейського самоврядування є ліцейський парламент, який відображає позицію ліцеїстів у різних сферах освітньої та виховної діяльності колективу, бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти їх навчальній, спортивній, громадській та творчій активності.

   

  СТРУКТУРА ЛІЦЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

  Головою ліцейського парламенту є президент, на час відсутності якого його обов’язки виконує віце-президент.

  Положення про президента ліцею

  1. Президент ліцею є лідером учнівського колективу.

  2. Президент ліцею обирається ліцеїстами на основі рівного й прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 1 рік. Президент має право обиратися не більше, ніж на два терміни.

  3. Президент ліцею є головою ліцейського парламенту.

  4. Президент ліцею має право:

  - здійснювати керівництво поточною діяльністю роботи самоврядування ліцею, виносити на розгляд парламенту питання, що хвилюють ліцеїстів;

  - ініціювати зміни, що покращують процес навчання й дозвілля ліцеїстів;

  - брати участь у роботі Піклувальної ради ліцею, видавати розпорядження, обов’язкові до виконання всіма його членами.

  - координувати діяльність парламентських комісій (міністерств), звітувати про свою роботу перед міністерствами.

  - збирати позачергові засідання ліцейського парламенту.

  - у разі необхідності президент має право передати тимчасово свої повноваження віце-президенту.

  - накладати вето на рішення парламенту.

  5. Рішення президента є самостійними від рішення адміністрації ліцею з питань ліцейського самоврядування

  6. Дострокове припинення повноважень президента ліцею здійснюється рішенням загальних зборів ліцеїстів.

  Положення про віце-президента ліцею

  • Віце-президентом ліцею може бути учень 10 чи 11 класу.

  • Віце-президент призначається парламентом за поданням президента. Президент зобов'язаний подати кандидатури віце –президента протягом трьох днів з дня свого обрання.

  • Віце-президент вступає на посаду з моменту призначення його кандидатури парламентом.

  • Повноваження віце-президента припиняється вмомент інавгураціі нового президента.

  • Віце –президент володіє всіма повноваженнями президента в разі передачі президентом своїх повноважень.

  • Віце –президент зобов'язаний бути присутнім на засіданнях парламенту , в іншому випадку парламент має право винести віце - президенту недовіру й змістити його з посади.

  • Віце –президент не має права суміщати свою посаду з посадою в парламенті.

  До складу парламенту входять міністерства на чолі з міністрами та Рада лідерів учнівського самоврядування (старостат)

  Міністерство інформації і преси

  Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності

  *співробітництво з усіма відділами парламенту

  *забезпечення інформування старшокласників про ліцейські проблеми, шляхи їх вирішення, конкурси, змагання, діяльність парламенту на сторінках друкованої газети «Ліцеїст», в ЗМІ міста та області;

  *організація виставки учнівських малюнків та стіннівок, тематичних газет та творчих зустрічей, акцій.


   

  Міністерство здоровя і спорту

  Мета: Залучити учнів до активної участі в загальноліцейських та районних змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя

  *проведення спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів;

  *пропаганда здорового способу життя.   

  Міністерство культури та відпочинку

  Мета: Привчити учнів до змістового проведення вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі

  * Обирається з урахуванням здібностей учнів

  * Керує проведенням культурно – масових справ, організацією ліцейських і класних вечорів, свят народного та ліцейського календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів

  * Несе відповідальність за підготовку програм дозвілля

  * Встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями

  * Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів

  * Вивчає побажання учнів щодо організації й роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва

  * Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності

  * Допомагає в організації та проведенні благодійних ярмарок

  * Контролює роботу груп по наданню допомоги дітям соціально незахищених сімей ветеранам, людям похилого віку

  Міністерство освіти й науки

  Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, прищеплювати почуття відповідальності 

  * Залучає учнів до занять в гуртках, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами

  * Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо

  * Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу

  * Проводить заходи, спрямовані на підвищення якості знань учнів (вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників)

  * Члени комісії беруть участь в підготовці й проведенні бесід у класах (дотримання режиму дня, користь читання тощо).


  Міністерство іміджу та дизайну

  «Знаю, можу, хочу, умію»

  Мета: Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до навчального закладу, його майна. Залучення учнів до участі в санітарних днях, благоустрої території, приміщень

  * співпраця з черговими груп по естетичному оформленню кабінетів, аудиторій;

  * виховання в учнів бережливого ставлення до збереження ліцейського майна;

  * організація оформлення ліцею;

  * контроль зовнішнього вигляду ліцеїстів, дотримання учнями внутрішнього розпорядку;

  * контроль озеленення кабінетів, збереження та примноження зелених насаджень на подвір’ї ліцею;

  * участь у всіх трудових справах, акціях ліцею.

   


  • Повноваження Ради лідерів

   * Керують роботою окремих міністерств

   * Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування

   * Збирають ідеї груп стосовно роботи самоврядування й презентують їх на зборах

   * Звітують перед класами про роботу парламенту

   Рада лідерів учнівського самоврядування (старостат)

   «Вперед і вгору»

   № з/п

   Прізвище, ім’я, по батькові старости

   Клас

   1

   Шугай Вероніка Вадимівна

   І курс, лінгвістичний клас

   2

   Лисенко Дар’я Вячеславівна

   ІІ курс, математичний клас

   3

   Кислов Максим Владиславович

   І курс, математичний клас

   4

   Самсоненко Анна Олександрівна

   ІІ курс, математичний клас

   5

   Шніп Вероніка Валеріївна

   І курс, природничий клас

   6

   Бондаренко Тетяна Іванівна

   ІІ курс, природничий клас

   7

   Ільченко Анна Анатоліївна

   І курс, історичний клас

   8

   Васіна Катерина Денисівна

   ІІ курс, історичний клас

   Статутні вимоги

   * Засідання парламенту ліцею – щоп’ятниці

   * Обов’язкова присутність всієї членів парламенту

   * Розробка виховних заходів

   * Контроль за виконанням і дотриманням розпорядку ліцею

   * Організація цікавого дозвілля для ліцеїстів

   * Обов’язкове інформування про виконану роботу

   * Звітування на засіданні парламенту ліцею

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Web Analytics
monarchy-univalent