Учнівський парламент

 • Ліцейське самоврядування – добровільне об’єднання ліцеїстів, що формується шляхом прямої представницької демократії через делегатів від усіх класів на загальних зборах.

  Головним завданням ліцейського самоврядування є формування й розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

  Виконавчим органом ліцейського самоврядування є ліцейський парламент, який відображає позицію ліцеїстів у різних сферах освітньої та виховної діяльності колективу, бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти їх навчальній, спортивній, громадській та творчій активності.

   

  СТРУКТУРА ЛІЦЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

  Головою ліцейського парламенту є президент, на час відсутності якого його обов’язки виконує віце-президент.

  Положення про президента ліцею

  1. Президент ліцею є лідером учнівського колективу.

  2. Президент ліцею обирається ліцеїстами на основі рівного й прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 1 рік. Президент має право обиратися не більше, ніж на два терміни.

  3. Президент ліцею є головою ліцейського парламенту.

  4. Президент ліцею має право:

  - здійснювати керівництво поточною діяльністю роботи самоврядування ліцею, виносити на розгляд парламенту питання, що хвилюють ліцеїстів;

  - ініціювати зміни, що покращують процес навчання й дозвілля ліцеїстів;

  - брати участь у роботі Піклувальної ради ліцею, видавати розпорядження, обов’язкові до виконання всіма його членами.

  - координувати діяльність парламентських комісій (міністерств), звітувати про свою роботу перед міністерствами.

  - збирати позачергові засідання ліцейського парламенту.

  - у разі необхідності президент має право передати тимчасово свої повноваження віце-президенту.

  - накладати вето на рішення парламенту.

  5. Рішення президента є самостійними від рішення адміністрації ліцею з питань ліцейського самоврядування

  6. Дострокове припинення повноважень президента ліцею здійснюється рішенням загальних зборів ліцеїстів.

  Положення про віце-президента ліцею

  • Віце-президентом ліцею може бути учень 10 чи 11 класу.

  • Віце-президент призначається парламентом за поданням президента. Президент зобов'язаний подати кандидатури віце –президента протягом трьох днів з дня свого обрання.

  • Віце-президент вступає на посаду з моменту призначення його кандидатури парламентом.

  • Повноваження віце-президента припиняється в момент інавгураціі нового президента.

  • Віце –президент володіє всіма повноваженнями президента в разі передачі президентом своїх повноважень.

  • Віце –президент зобов'язаний бути присутнім на засіданнях парламенту , в іншому випадку парламент має право винести віце - президенту недовіру й змістити його з посади.

  • Віце –президент не має права суміщати свою посаду з посадою в парламенті.

  До складу парламенту входять міністерства на чолі з міністрами та Рада лідерів учнівського самоврядування (старостат)

  Міністерство інформації і преси

  Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності

  *співробітництво з усіма відділами парламенту

  *забезпечення інформування старшокласників про ліцейські проблеми, шляхи їх вирішення, конкурси, змагання, діяльність парламенту на сторінках друкованої газети «Ліцеїст», в ЗМІ міста та області;

  *організація виставки учнівських малюнків та стіннівок, тематичних газет та творчих зустрічей, акцій.

  1

  Ільченко Анна

  І курс, історичний клас

  2

  Шніп Вероніка

  І курс, природничий клас

  3

  Шейко Валерія

  І курс, лінгвістичний клас

  4

  Назаренко Нікіта

  І курс, математичний клас

  5

  Литовчак Вікторія

  ІІ курс, математичний клас


  Міністерство здоровя і спорту

  Мета: Залучити учнів до активної участі в загальноліцейних та районних змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя

  *проведення спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів;

  *пропаганда здорового способу життя.

  1

  Кухновець Кирило

  І курс, математичний клас

  2

  Кісіль Катерина

  І курс, природничий клас

  3

  Якущенко Максим

  ІІ курс, історичний клас

  4

  Пономаренко Захар

  І курс, математичний клас

  5

  Журавльов Владислав

  ІІ курс, математичний клас

  6

  Панін Артем

  ІІ курс, математичний клас

  Міністерство культури й відпочинку

  Мета: Привчити учнів до змістового проведення вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі

  * Обирається з урахуванням здібностей учнів

  * Керує проведенням культурно – масових справ, організацією ліцейських і класних вечорів, свят народного та ліцейського календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів

  * Несе відповідальність за підготовку програм дозвілля

  * Встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями

  * Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів

  * Вивчає побажання учнів щодо організації й роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва

  * Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності

  * Допомагає в організації та проведенні благодійних ярмарок

  * Контролює роботу груп по наданню допомоги дітям соціально незахищених сімей ветеранам, людям похилого віку

  1

  Кислов Максим

  І курс, математичний клас

  2

  Синяк Аліна

  І курс, природничий клас

  3

  Яковенко Катерина

  І курс, лінгвістичний клас

  4

  Устинова Валерія

  І курс, лінгвістичний клас

  5

  Онокало Марія

  І курс, природничий клас

  Міністерство освіти й науки

  Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, прищеплювати почуття відповідальності

  * Залучає учнів до занять в гуртках, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами

  * Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо

  * Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу

  * Проводить заходи, спрямовані на підвищення якості знань учнів (вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників)

  * Члени комісії беруть участь в підготовці й проведенні бесід у класах (дотримання режиму дня, користь читання тощо).

  1

  Аксельрод Ростислав

  ІІ курс, лінгвістичний клас

  2

  Мушкудіані-Явон Влада

  ІІ курс, лінгвістичний клас

  3

  Козлова Вероніка

  ІІ курс, історичний клас

  4

  Васіна Катерина

  ІІ курс, історичний клас

  5

  Левченко Юлія

  ІІ курс, математичний клас

  Міністерство іміджу та дизайну

  «Знаю, можу, хочу, умію»

  Мета: Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до навчального закладу, його майна. Залучення учнів до участі в санітарних днях, благоустрої території, приміщень

  * співпраця з черговими груп по естетичному оформленню кабінетів, аудиторій;

  * виховання в учнів бережливого ставлення до збереження ліцейського майна;

  * організація оформлення ліцею;

  * контроль зовнішнього вигляду ліцеїстів, дотримання учнями внутрішнього розпорядку;

  * контроль озеленення кабінетів, збереження та примноження зелених насаджень на подвір’ї ліцею;

  * участь у всіх трудових справах, акціях ліцею.

  1

  Шугай Вероніка

  І курс, лінгвістичний клас

  2

  Бондаренко Тетяна

  ІІ курс, природничий клас

  3

  Самсоненко Анна

  ІІ курс, математичний клас

  4

  Лисенко Дар’я

  ІІ курс, лінгвістичний клас

  5

  Марченко Людмила

  ІІ курс, природничий клас

  • Повноваження Ради лідерів

   * Керують роботою окремих міністерств

   * Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування

   * Збирають ідеї груп стосовно роботи самоврядування й презентують їх на зборах

   * Звітують перед класами про роботу парламенту

   Рада лідерів учнівського самоврядування (старостат)

   «Вперед і вгору»

   № з/п

   Прізвище, ім’я, по батькові старости

   Клас

   1

   Шугай Вероніка Вадимівна

   І курс, лінгвістичний клас

   2

   Лисенко Дар’я Вячеславівна

   ІІ курс, математичний клас

   3

   Кислов Максим Владиславович

   І курс, математичний клас

   4

   Самсоненко Анна Олександрівна

   ІІ курс, математичний клас

   5

   Шніп Вероніка Валеріївна

   І курс, природничий клас

   6

   Бондаренко Тетяна Іванівна

   ІІ курс, природничий клас

   7

   Ільченко Анна Анатоліївна

   І курс, історичний клас

   8

   Васіна Катерина Денисівна

   ІІ курс, історичний клас

   Статутні вимоги

   * Засідання парламенту ліцею – щоп’ятниці

   * Обов’язкова присутність всієї членів парламенту

   * Розробка виховних заходів

   * Контроль за виконанням і дотриманням розпорядку ліцею

   * Організація цікавого дозвілля для ліцеїстів

   * Обов’язкове інформування про виконану роботу

   * Звітування на засіданні парламенту ліцею

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Web Analytics
monarchy-univalent