• Головна
  • Новини
  • Новини
  • Розвиток комунікативної та соціальної компетенції здобувачів освіти через використання ІКТ на уроках іноземної мови
Вівторок, 08 листопада 2022 12:21

Розвиток комунікативної та соціальної компетенції здобувачів освіти через використання ІКТ на уроках іноземної мови

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

У сучасному мовному просторі інформаційно-комунікативні технології стали невід’ємною частиною спілкування, отримання інформації, розвитку творчих здібностей та самоосвіти. Впровадження ІКТ в навчальний процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню інформаційної культури. Також дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.  Проектуючи ІКТ на освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед їх впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість одержувати необхідні знання.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти.

 Таким чином, використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, щоб знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи його індивідуальні здібності; створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці; постійно звертатися до суб'єктного досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності; шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань; розкривати і реалізовувати особистісні особливості учня і вчителя.

Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках англійської мови сприяє:

•        розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання;

•        оволодіння усним спонтанним мовленням;

•        адаптації учнів до проведення незалежного зовнішнього оцінювання:

•        розвитку критичного мислення.

Переваги впровадження ІКТ - це ефективний допоміжний технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову; засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності.

Переваги використання ІКТ: за короткий час учні спроможні засвоїти та переробити великий обсяг інформації. 

Організація самостійної роботи з допомогою інформаційних технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня; сприяє формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів.

Використання ІКТ у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання; підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів; оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил; подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові.

Орленко Н. В.,

вчитель англійської мови

Прочитано 136 разів
Web Analytics
monarchy-univalent