П'ятниця, 04 лютого 2022 09:47

Особливості викладання англійської мови в умовах профільної освіти

Оцініть матеріал!
(6 голосів)

У старшій школі особливого значення набуває формування особистості учня як активного суб’єкта власної навчальної діяльності з опанування англійської мови. Випускник школи повинен володіти знаннями з іноземної мови, що складають цілісну картину світу, а також мати необхідні навички й уміння здійснювати різні види діяльності. Він має бути готовим до міжособистісної та міжкультурної співпраці і в межах своєї країни, і на міжнародному рівні.Саме це і є ціллю профільного навчання.

 

Профільне навчання англійської мови в загальноосвітніх школах, що вводиться лише в 10-му класі, ні в якому разі не можна прирівнювати до профільної підготовки у школах із поглибленим її вивченням, де діти орієнтовані на мовний профіль із самого початку вивчення мови.

Основні функції іншомовної освіти закладено в її призначенні, а саме:

1) забезпечити завершення мовної загальноосвітньої підготовки випускників школи;

2) допомогти старшокласникам у самовизначенні та у визначенні ролі ІМ в їхніх подальших планах на майбутнє;

3) створити базу для можливого використання ІМ у трудовій діяльності після закінчення школи;

4) націлити й підготувати учнів старших класів до продовження мовної професійної освіти, де ІМ може бути метою професійної діяльності або засобом для оволодіння іншою предметною галуззю.

Сучасна концепція викладання англійської мови в профільній школі базується на комунікативному підході. Комунікативно-орієнтовне викладання мов має на меті не тільки дати учням практичні знання граматики та лексики мови, що вивчається, але також розвинути у них розуміння того, як відповідна мова використовується для спілкування.

Отже, профільне навчання англійської мови – це цілеспрямована підготовка учнів до подальшої навчальної або професійної діяльності, яка пов’язана з використанням іноземної мови як об’єкту майбутньої діяльності або як засобу професійної комунікації. Це не просто більш глибоке вивчення дисципліни, але це, у першу чергу, спеціальна сукупність заходів, які націлюють школяра на діяльнісне застосування своїх іншомовних знань.

 Учитель англійської мови Мохір В.В.

Прочитано 200 разів
Web Analytics
monarchy-univalent