П'ятниця, 03 грудня 2021 08:50

Інтеграція знань – необхідність сьогодення

Оцініть матеріал!
(4 голосів)

У сучасному суспільстві розвиток наукового мислення, досягнення високих рівнів інтелекту набуває виняткового значення. Наука починається там, де пояснення явищ, процесів, властивостей об’єктів відбувається на основі законів науки.

Актуальним питанням сучасної школи є формування в кожного учня цілісних світоглядних уявлень про світ. Інтеграція природничо-наукових дисциплін дозволить розкрити у процесі навчання фундаментальну єдність «природа – людина – суспільство», значно посилить інтерес учнів до вивчення природничих дисциплін, дасть можливість інтенсифікувати навчальний процес і забезпечити високий рівень якості його результату.
Необхідна умова розуміння учнями цілісності живої природи - об’єднання змісту таких предметів, як хімії, фізики, географії, біології, на основі спільних, єдиних для усіх частин навчального матеріалу. Зміст цих дисциплін відображає ті діалектичні взаємозв’язки, які об’єктивно діють у природі й пізнаються сучасними науками, тому сприятимуть формуванню світоглядних уявлень учнів. Засвоєння суміжних понять даних дисциплін, розширить їх на основі раніше отриманих знань, дозволить застосовувати їх по новому. Кожен вчитель на своєму уроці робить свій внесок у розвиток мислення учня й готує платформу, на якій буде формуватися природничий світогляд. Тому вчителі повинні володіти інформацією про вивчення основних понять з інших дисциплін і вміти їх використовувати, доповнювати під час викладання своїх предметів.
Саме такий підхід дозволить сформувати цілісну природничо-наукову картину світу, та усвідомити загальні закономірності природи. Ясна річ, справа не тільки в тому, що гуманітаріям, математикам як і всім людям, необхідно мати уявлення про основні закони та закономірності природи, але і розуміти що відбувається навколо їх, уміти спостерігати за явищами, передбачати їх розвиток й описувати.
Умовою формування цілісного образу світу школяра є також залучення до цього процесу знань, здобутих на предметах освітніх галузей «Мови і літератури» та «Мистецтво». Художні образи мистецьких творів є яскраво індивідуальними і мають сильне емоційне забарвлення, тому вдало доповнюють образ світу, сформований природничими дисциплінами. Твори мистецтва - це не просто ілюстрація певних положень, але й нагода поміркувати про природні об’єкти як джерело натхнення для митця, про непрості взаємини творця і природи впродовж історії мистецтва.
Біологічна картина світу об’єднує біологічні знання у цілісність на основі загальних закономірностей існування живих організмів, яким підлягають усі елементи множини знань про живу природу. Кожна з цих закономірностей пояснює певний аспект живої природи і, відповідно, її структурні елементи. В основі цілісності живої природи лежить еволюційна інтеграція та екологічна узгодженість, просторова і часова впорядкованість.
Використовуючи набуті знання з астрономії, математики, хімії, біології, літератури спробуйте дати відповідь на запитання.
1. Поясніть вплив екологічних факторів на живі організми, використовуючи відомі вам закономірності.
2. До якої групи зірок належить Сонце? Назвіть два найпоширеніших хімічних елементів цієї зірки. Яке значення має сонячне випромінювання для живих організмів на нашій планеті?
3. Як визначають площу піраміди? Чому екологічна закономірність, що пов'язана з передавання енергії в ланцюгах живлення, отримала назву «правила екологічної піраміди», а не правило трикутника?
4. Кому з «великих» завойовників історичного минулого ви присвоїли б ганебне звання Головного Екологічного злочинця Землі.
5. У Ліни Костенко є рядки:
Прощай, морська корова із островів!
Чудовисько, релікт, створіння ластогруде.
Десь бачили тебе, останню із корів,
Ти вимерла як вид. Тебе уже не буде.
Де розташовані Командорські острови? Хто такі релікти? Чому зникла моська, або стеллерова, корова?
6. Першими в світі почали носити калоші аборигени, що жили поблизу ріки, навколо якої росте дерево генея. Вони підставляли свої ноги під каучук, що стікав з розрізів на цьому дереві, чекали поки він застигне і через деякий час знімали готові калоші з ноги. Як називається ця річка і де вона тече?

Коваленко С.О., учитель біології

Прочитано 277 разів
Web Analytics
monarchy-univalent