• Головна
  • Новини
  • Новини
  • Розвиток здібностей до вивчення математики через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
Четвер, 18 листопада 2021 20:04

Розвиток здібностей до вивчення математики через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Згідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти основною метою освітньої галузі “Математика” є розвиток особистості учня через формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими компетентностями для успішної освітньої та подальшої професійної діяльності впродовж життя, що передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв’язувати математичні та практичні задачі; розвиток логічного мислення та психічних властивостей особистості; розуміння можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті [2].

Тому сучасна стратегія розвитку національної системи освіти має формуватись відповідно до сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів, вимог переходу до інформаційного суспільства, інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір.

В цьому контексті, одним з ключових напрямів державної освітньої політики повинно бути забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя, інформатизація освіти, удосконалення інформаційно-технологічного забезпечення освіти і науки.

Застосування сучасних інформаційних-комунікаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. У сучасній загальноосвітній школі в останні роки комп`ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес отримання знань. Нові інформаційно-комунікаційні технології навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння отриманих знань.

Навчання математики повинно забезпечувати розвиток інтелекту, алгоритмічної культури та математичної інтуїції учасників освітнього процесу.

Оскільки учні 10 і 11 класу вивчають математику за рівнем стандарту, а програма цього рівня визначає зміст навчання предмета, спрямованого на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемента загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність. Кількість годин за рівнем стандарту зменшено. Томунеобхідно якомога ефективніше організовувати проведення занять в умовах жорсткої економії часу.

Таку можливість надає використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики розширює можливості творчості учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює засвоєння учнями досить серйозних тем, що, у підсумку, веде до інтенсифікації процесу навчання.

Ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики зумовлена наступними факторами:

-                     різноманітність форм представлення інформації;

-                     висока степінь наочності;

-                     можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів;

-                     звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного змісту;

-                     можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу з боку вчителя;

-                     можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати участь у процесі пізнання.

Застосовуючи комп’ютер та проектор, можна отримати потужний інструмент для подання інформації в різноманітній формі. В якості джерела інформації можна використовувати власноруч створені презентаційні та проектні програми.

Мультимедійний проектор разом з комп’ютером дають можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

-                     підтримка групових та індивідуальних форм вивчення математики в умовах класно – урочної системи організації навчального процесу;

-                     створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання математики;

-                     підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення математики;

-                     формування навичок розв’язування задач практичного та дослідницького характеру;

-                     структуризація змісту навчання математики та активізації опорних знань  [1, 3, 4, 5]

Підготовивши навчальну презентацію до уроку, можна суттєво зменшити час, щоб зосередитись на інших деталях уроку. Ілюстративний матеріал в достатній кількості, якісний, чого нелегко досягти, малюючи на дошці ескізи малюнків в ході уроку (наприклад: побудова перерізів фігур многогранників).

На таких уроках реалізуються принципи доступності і наочності. Уроки ефективні своєї естетичною привабливістю. Урок-презентація забезпечує одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду.

Варто також наголосити на використанні інформаційно-комунікаційних технологій як на засобі перевірки отриманих знань. Використання таких технологій скорочує час паперової роботи і прискорює підрахунок результатів, учням цікавіше працювати з комп’ютером чи телефоном, що наразі є актуальним з погляду дистанційної освіти у школі.

Звісно, комп’ютер не замінює вчителя, а є лише засобом здійснення педагогічної діяльності, його помічником, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку. Тому, на уроках варто використовувати комп’ютерні технології обмежено за часом. Вся наочність повинна бути обов’язково обговорена і пояснена вчителем.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі робить навчання більш змістовним і видовищним, сприяє розвитку самостійності й творчих здібностей учнів, істотно підвищує рівень індивідуалізації навчання.

Заболотній О.А.

Використана література

  1. marganets. org. ua Використання мультимедійних технологій на уроках математики. СЗШ №9 м. Марганець.

  2. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/

  3. Вавілова В. С.Використання комп'ютерів на уроках математики: / В. С. Вавілова, 2010 р.

  4. Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе // Педагогика. – 2003. – № 9.

  5. Хрущёва О. О. Использование ИКТ технологий на уроках математики в начальной школе: / О. О. Хрущёва, 2011 г., nsportal. ru›…tekhnologii-na-urokakh-matematiki.

Прочитано 275 разів
Web Analytics
monarchy-univalent