• Головна
  • Новини
  • Новини
  • Формування соціальної компетентності особистості ліцеїстів шляхом упровадження STEM-освіти на уроках математики
Субота, 13 листопада 2021 22:55

Формування соціальної компетентності особистості ліцеїстів шляхом упровадження STEM-освіти на уроках математики

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Щоб дитина була палко зацікавлена навчанням, їй необхідне багате, різноманітне, приваблююче, інтелектуальне життя.

В.О. Сухомлинський

Методичною проблемою, над якою працюю, є «Формування соціальної компетентності особистості ліцеїстів шляхом упровадження STEM-освіти на уроках математики». Реалізувати таку ідею в умовах сьогодення можна за допомогою розмаїття форм, методів та прийомів.

Для підвищення мотивації та зацікавленості учнів до вивчення математики необхідно використовувати рівневудиференціацію крізь призму STEM, реалізовувати через встановлення міжпредметних зв’язків з урахуванням профільності класу. Відкрите представлення рівня обов’язкової підготовки повинно здійснюватися на всіх етапах навчання, здобувачам освіти повинні бути зрозумілі і відомі вимоги;рівень, на якому вивчається предмет, і рівень вище обов’язкового засвоєння навчального матеріалу ліцеїстами, які планують складати ЗНО для вступу до закладів вищої освіти. Це необхідно і для досягнення рівня обов’язкової підготовки, і для забезпечення потреб учнів, що мають здібності та проявляють інтерес до вивчення математики. Всіздобувачі освіти повинні пройти через етап опорних знань, через етап роботи над обов’язковими результатами та послідовне просування за рівнями.

Перед випускниками закладів освіти поставлено нове завдання необхідність брати участь в ДПА з математики у формі ЗНО. Такі вимоги стимулюють ліцеїстів вдосконалювати власні знання з предмету, сприяють формуванню в них більш відповідального ставлення до навчання. Важливу роль відіграють психолого-педагогічні поради, які можуть допомогти випускникам впоратися з надмірним психологічним навантаженням при підготовці до ДПА/ЗНО. Наприклад, не засмучуватися, налаштовуватися на успіх, складати план підготовки до занять, під час виконання думати тільки про поточне завдання, і не менш важливо – напередодні виспатися.

Вважаю, що бажання дитини вчитися + самостійна системна робота здобувача освіти + супровід вчителя = формула успішної здачі ДПА/ЗНО.

В наш час використання засобів сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі відкриває перспективи його якісного вдосконалення. Комп’ютерна підтримка вивчення математики захоплює учнів, полегшує осмислення визначень, дає наглядне уявлення про основні математичні поняття, сприяє розвитку образного мислення, просторової уяви, критичного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності.

Використовуючи комп’ютер та ґаджети на уроці, слід пам’ятати, що ці засоби лише засіб, який допомагає в навчанні, що вони не повинні звільнити учня від роздумів. Інформаційні пристрої повинні звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи й зекономити час для роздумів та творчого пошуку.

Нові інформаційні технології навчання надають потужні й універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, наперед розроблені засоби виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навчального навантаження і водночас інтенсифікації навчального процесу, надання навчально-пізнавальній діяльності творчого, дослідницького спрямування, яка природно приваблює учня, результати якої приносять йому задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати нових знань.

Значну роль нові інформаційні технології навчання відіграють у формуванні загальнонаукових умінь та навичок (організаційних, загально пізнавальних, контрольно-оцінювальних), до яких належать і вміння адекватно добирати програмний засіб для розв’язування поставленого завдання, і формування та розвиток в учнів потреби неперервно розширювати та поглиблювати свої знання, вдосконалювати вміння та навички.

Комплексне використання різних засобів навчання сприяє створенню сприятливого пізнавального середовища. Поєднання традиційних форм і видів роботи на уроці з комп’ютерною підтримкою дає можливість максимально диференціювати та індивідуалізувати навчання, зробити процес навчання творчим, дослідницьким. Застосування інформаційних технологій дає змогу скоротити час на вивчення теми, підвищити рівень сприйняття і розуміння учнями матеріалу. Позитивний результат гарантовано, бо молодь до сучасних ґаджетів ставиться дуже доброзичливо, вона їх любить, їм довіряє, навіть їх обожнює. І треба розумно використати це ставлення учнів до комп’ютерної техніки при плануванні освітнього процесу.

Тому формувати й розвивати STEM-культуру необхідно щодня, адже на випускників в сучасному світі, які будуть жити й працювати в нинішньому тисячолітті чекає багато цікавого та мінливого. Вони повинні уміти самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до нових умов життя. Математичні знання й навики сприятимуть адаптації в соціумі.

 Вчитель математики Юлія Осталецька

Прочитано 181 разів
Web Analytics
monarchy-univalent