Факультативи та консультації

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ ТА ФАКУЛЬТАТИВИ

 

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ

Практикум із синтаксису української мови

1 лінгвістичний

1 історичний

1 математичний

1 природничий

2 лінгвістичний

2 історичний

2 математичний

2 природничий

Писемне мовлення

1 лінгвістичний

1 історичний

1 математичний

1 природничий

2 лінгвістичний

2 історичний

2 математичний

2 природничий

Правознавство

2 історичний

ФАКУЛЬТАТИВИ

Літературна студія

2 лінгвістичний

Сучасна українська література

2 лінгвістичний

Ділове мовлення

 (англійська мова)

1 історичний

Визначні постаті України

1 історичний

Історія України І половини ХХ століття в особах

2 історичний

Історія української культури: від Середньовіччя до початку новітньої доби

1 історичний

2 історичний

1 лінгвістичний

2 лінгвістичний

Розв’язування юридичних задач

1 історичний

2 історичний

Геометрія

1 математичний

2 математичний

Модуль числа

1 математичний

2 математичний

Розв’язування задач з параметрами

1 математичний

2 математичний

Методи розв’язування нестандартних задач з фізики

2 математичний

Розв’язування задач з біології

2 природничий

Фізіологія людини

2 природничий

Основи цитології

1 природничий

Біохімічні основи життя

1 природничий

Розв’язування задач з хімії

1 природничий

 

Web Analytics
monarchy-univalent