Педагог і діти


Психологічна точка зору щодо створення позитивних моральних стосунків педагога з дітьми

  • 1. Педагог має за будь-яких обставин поважати власну гідність кожного учня й формувати в нього це почуття.
  • 2. Тільки глибока повага й довіра, щира любов до дітей, дбайливе ставлення до їхніх почуттів можуть породити взаємне порозуміння.
  • 3. Справедливість в оцінці навчальних досягнень і вчинків учнів – один із найважливіших регуляторів моральних стосунків між педагогом та учнями.
  • 4. Щиросердна чуйність, теплота, турбота про дитячу радість – моральні риси педагога, які визначають норми його взаємин із дітьми.
  • 5. Педагогічна етика не визнає безконфліктного виховання, але розв’язувати моральні конфлікти необхідно не методами адміністративного тиску, а шляхом компромісу, співробітництва.
  • 6. Педагог має довіряти думці учнівського колективу, радитися з учнями, вивчати їхню думку та зважати на неї.
  • 7. Бережіть самооцінку учнів. При спілкуванні з ними слід враховувати рівень їхньої самооцінки, не допускати злої іронії й переваги над учнями.
  • 8. Педагогу варто уважно оцінювати моральні риси дітей, старанно вивчати мотиви їхніх вчинків.
  • 9. Розумно використовуючи різні форми учнівського самоврядування, учитель може поступово спрямовувати їх на вдосконалення системи моральних відносин.
  • 10. У кожному учневі педагогу потрібно шукати й знаходити позитивні риси, на яких і будувати свої відносини з дітьми.

Web Analytics
monarchy-univalent
Los Angeles Chargers Authentic Jersey